Yabancı Dil Eğitimi

NEDEN GÖKTÜRK

  • Yabancı Dil Eğitimi

    Yabancı Dil Eğitimi


    Sivil Havacılık sektörünün olmazsa olmazı diye nitelendirdiğimiz,sektörün en büyük gerekliliği olan dil yeterliliğini layığıyla öğrencilerimize kazandıracak olan Göktürk Sivil Havacılık Lisesi’nde  hazırlık sınıfı öğrencilerimizin Main Course,Reading and Writing ve Listening olmak üzere 5 farklı temel İngilizce dersi vardır.Derslikler öğrencilerimizin dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmenin yanı sıra tematik ünitelere ilişkin kelime dağarcıklarını zenginleştirmelerine yardımcı olur.Aynı zamanda öğrencilerimiz dil becerilerini geliştirirken gramer uygulamaları yaparlar.Hazırlık sınıfına dahil olan öğrencilerimizin çoğu ilk defa İngilizce konuşulan bir ortamda bulundukları için sınıflar İngilizce’yi etkin bir şekilde öğretmek için tasarlandı.Hazırlık eğitimimizin amacı İngilizce ve alanına uygun 2.yabancı dil (Almanca-Rusça) öğretirken öğrencilerimizin entelektüel ve insani niteliklerini geliştirmenin yanı sıra dinleme,okuma,konuşma,yazma becerileri de buna katmaktır.

    Dil öğrenme sürecinde rehber ve verimli öğrenme yolunda model olmak,yeni dilde edinilen becerileri kullanırken öğrencilerin kendilerine güvenmeleri ve öğrencilerin hedef dilin kullanıldığı ortamlarda bulunması,öğrencileri,günümüzde gereken beceri edinmeleri açısından yüreklendirmek ve böylece gelecekte sektörde ülkelerine ve dünyaya en iyi şekilde hizmet edebilmelerini sağlamak en temel hedeflerimizdir.Yabancı dil eğitimimiz çift yabancı dil olmakla birlikte mezun olunacak sürece kadar verimli ve etkin biçimde yeterli görülen ders saatleri ile birlikte devam edecektir.Kazandırılan dil yeterliliği TOEFLS,IELT,PTC ve YDS gibi ulusal ve uluslararası geçerliliği sağlayan sınavlarda değerlendirilecektir.Hazırlanan bu sistemi bize sağlayacak olan profesyonel anlamda üst düzey eğitim hizmeti veren ve Cambridge Üniversitesi desteği ile birlikte çalışan Leeds Academy ile gerçekleştirilecektir.