STEM

NEDEN GÖKTÜRK

 • STEM

  STEM


  STEM, Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin ilk harflerinin birleşiminden oluşmaktadır. STEM Eğitimi dünyada birçok ülkenin kullandığı ve müfredatlarına dahil ettiği bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor. STEM Eğitiminin amacı teorik bilginin uygulamaya koyulabilmesini, ve bu sayede yenilikçi ürün ve buluşların geliştirilmesinin önünün açılmasıdır. Böylece, öğrenciler Fen Bilimleri, Matematik, Teknoloji ve Mühendislik derslerinde edinmiş oldukları bilgi birikimlerini bir bütünün parçası olarak görmeyi öğrenmektedirler.

  STEM Eğitiminin en büyük hedefi, öğrencilerin üretme ve buluş yapmak için gerekli bilgi ve becerileri kazanmasını sağlamaktır. Ayrıca, bu eğitim dünya çapında okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar olan eğitim süreçleri içerisinde tercih gören disiplinler arası bir yaklaşım olma özelliğine sahiptir. STEM Eğitiminin özellikle yeni kuşaklarda bilimsel ve teknolojik altyapının oluşturulmasında çok kritik bir rolü olduğu öngörülmektedir; ve bu kritik rol doğrultusunda da eğitimde ve iş gücünde STEM alanlarına verilen önem gün geçtikçe artmakta ve istihdam alanları da bu doğrultuda genişlemekte, böylece daha fazla kalifiye ve donanımlı elemana ihtiyaç duyulmaktadır.

  STEM Eğitimi almış çalışanların daha yenilikçi, daha verimli ve ekonomik gelişime katkı sağlama potansiyeli daha yüksek bireyler oldukları göz ardı edilemez.Bu bireylerin ortak özellikleri göz önünde bulundurulduğunda ise karşımıza ilk çıkan iş dünyasına kolay adapte olabilen, iş hayatının gerektirdiği beceri ve yeterlilikleri sağlayabilen ve içerisinde bulunduğu ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan bireyler olmalarıdır.

  Göktürk Sivil Havacılık Lisesi olarak, okulumuzun bir STEM Eğitim Merkezi olduğunun altının çizilmesi gerekmektedir. Eğitim modelimizde ve uygulayacağımız müfredatta STEM Eğitiminin gereksinimleri doğrultusunda değişiklikler ve iyileştirmeler yapılmaktadır. Ayrıca, öğretmenlerimizin bu model doğrultusunda eğitilmesi ve gerekli eğitimlerinin kuruluşumuz tarafından sağlanması ve okulda uygun ortamın yaratılması ve eğitim materyallerimizin de benimsemiş olduğumuz sistemin gereksinimine uygun olarak güncellenmesi kuruluşumuzu diğer okullardan ayıran en büyük özelliklerden sadece bir tanesidir. Eğitim programımızın iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde okulumuz bünyesinde yer alan yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerin görüşleri de özellikle dikkate alınmaktadır.