Robotik ve Kodlama

NEDEN GÖKTÜRK

  • Robotik ve Kodlama

    Robotik ve Kodlama


    Okulumuzda robotik ve kodlama eğitimi ile hedeflenen, öğrencilerin özellikle el becerisi, proje yönelimli düşünme, yaratıcı düşünme, takım çalışması, matematik ve bilim gibi daha birçok alanda beceri kazanmalarıdır. Öğrenciler bu becerileri edinirken, tasarım odaklı ve algoritmik düşünmeyi öğreniyor, deneyimliyor ve pekiştiriyorlar. Robotik ve kodlama alanları, geleceğin teknolojisinin temellerinin atılması adına hızla gelişmeye devam ediyor. Sunulan olanaklar sayesinde, öğrencilerimiz günümüzde geçerliliği olan ve gelecekte de geçerliliği olması öngörülen kodlama dilini öğrenme adımlarını atarken, akademik ve mesleki hayatları için de ciddi yatırımlar yapmaya başlamış oluyorlar. Oluşturulan alt yapı sayesinde, öğrenciler günümüz ve geleceğin teknolojisi konusunda bilgi sahibi oluyor, uzmanlaşıyor ve bilimsel araştırmaları da yakından takip ederek kendilerini geliştiriyorlar.

    Kodlama dilinin öğrenilmesi, mesleki beceri gelişimi, sivil havacılık lisesi müfredatının takip edilmesi ve yabancı dil kazanımının kombine edilmesiyle de öğrencilere kendi kariyer yollarını çizme imkanı sunuluyor ve öğrenciler akademik olarak geniş bir yelpazede seçim yapma şansını elde ediyorlar

    Özel Göktürk Sivil Havacılık Lisesi olarak, öğrencilerimize kodlama derslerinin yanı sıra, deneyim kazanmaları ve yaratıcılıklarını somut şekilde hayata geçirme adına uygulama imkanı sunabilmek için öğrenciler tarafından ihtiyaç duyulabilecek her türlü altyapı ve hizmeti sağlıyoruz. Böylelikle, öğrencilerimiz geleceğin teknolojisiyle tanışıp etkileşime geçerek, sunulan alt yapı ve destekleyici ortam sayesinde yaratıcılıklarını ve becerilerini geliştirip kendi sınırlarının üzerine çıkabilmek için eşsiz bir deneyim kazanıyorlar.