3D Eğitim

NEDEN GÖKTÜRK

  • 3D Eğitim

    3D Eğitim


    Okulumuz 3D Eğitim Sistemi (Üç Boyutlu Eğitim Sistemi) sayesinde, geleneksel sistemden etkileşimli sisteme doğru büyük bir adım atacak zemini hazırlıyor. Öğrenciler bu etkileşimli sistem sayesinde, dersleri en verimli şekilde değerlendirirlerken, yeni bilgiler üreten bireyler olarak da üçüncü boyutu deneyimliyorlar. Geleneksel eğitim sisteminin en büyük dezavantajlarından olan görsel materyal eksikliği ise, kullanılan sistem sayesinde ortadan kaldırılıyor ve öğrencilerin zihinsel gelişiminin optimize edilmesinin de önü açılıyor. Eğitime yapmış olduğumuz bu gibi yatırımlar, geleceğimizin temellerini oluşturacak olan genç bireylere eşsiz bir kişisel gelişim fırsatı sunuyor.

    Sistemin sunmuş olduğu görsel zenginlik sayesinde öğretmen ve öğrenciler 3 boyutlu bir ortamı tanıma ve keşfetme fırsatını bulurlarken, öğrenmeyi de eğlenceye çeviriyorlar. Sistemdeki gerçeklik hissinin arttırılması içn kullanılan kamera da, dersi veren öğretmene yoğunlaşmak istediği içerik üzerinde kesin bir kontrol sağlamasının yanı sıra, öğrencileri seçilmiş olan 3 boyutlu çevrede etkileyici bir yolculuğa çıkarıyor. Ders içeriklerimizden örnek vermek gerekirse; öğrenciler bu fonksiyon sayesinde, bir uçak motorunu üç boyutlu olarak en küçük parçasına kadar parçalama ve tüm parçaları eksiksiz şekilde bir araya getirme deneyimini elde edebiliyorlar.

    Soyut kavramların somutlaştırılması açısından oldukça etkili bir yöntem olan 3D Eğitim Sistemi, öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirirken analitik düşünceye de katkı sağlıyor. Soyut ve somut kavramların aynı sistemsel çevrede görselleştirilmesiyle ise öğrencilerin bütünsel gelişimi ön plana taşınıyor. Bu uygulama, ayrıca, öğrencilerin görsel hafızalarının gelişmesi ve güçlenmesine, ve pozitif transfer becerilerinin gelişmesine de önemli derecede katkı sağlıyor.