Vizyon-Misyon

KURUMSAL

  • Vizyon-Misyon


    MİSYON

    Evrensel değerler ışığında;ulusal ve toplumsal sorumluluklarının bilincinde,akılcı,sorgulayan,yenilikçi ve yaratıcı,çevreye duyarlı,spor ve güzel sanatlarla ilgilenen,çağın getirdiği değişim ve gelişmelere uygun bilgi üreten,ürettiği ve öğrendiği bilgiyi uygulayabilen,havacılık sektöründe kendi alanına uygun en az iki yabancı dili etkin düzeyde kullanabilen,bütün bu yetkinliklerini insanlık yararına sunabilen üstün niteliklere sahip bireyler yetiştirmek.

    VİZYON

    Takım çalışmasını ve katılımcılığı benimseyen,ezberden çok öğrenmeye ve öğrendiğini uygulamaya ağırlık veren,eğitim-öğretim kalitesinden ödün vermeyen,gelişimini rekabetçi bir anlayış içinde sürdürerek ulusal ve uluslararası bilim-eğitim çevrelerinde örnek oluşturacak,iç ve dış paydaşları ile etkili bir iletişim ve iş birliği içinde olan;ülkemizin ekonomik, sosyal, bilimsel ve kültürel kalkınmasına katkı sağlayacak bireyler yetiştiren,öncü ve lider bir kurum olmaktır.